Výtvarné umění je takové umění, které vnímáme naším zrakem. Mezi hlavní odvětví výtvarnictví patří malířství, sochařství, architektura či fotografie. V současnosti se jednotlivé techniky stále více mísí a rozdíly se stírají. Vznikají také nové styly a směry, které pracují s daleko větší abstrakcí a alternativním náhledem na umění. Od pouhého řemesla se výtvarnictví odlišuje především zcela nenahraditelným a originálním vkladem samotného autora, jeho invencí, nápadem a specifickým provedením.

Výtvarné umění má za cíl zprostředkovat emoce, prožitky či podněty, a to právě pohledem na konkrétní umělecké dílo. V něm se mohou odrážet nejen autorovy prožitky, inspirace a postoje, ale celá škála vlivů a působení. Je projevem lidské imaginace a touhy projevovat se nejen slovem, ale i jinými prostředky. Současná doba navíc stále více rozevírá brány tomu, co se dá výtvarným uměním nazývat, takže už se dávno nejedná jen o obligátní obrazy či sochy. Galerie moderního umění jsou toho živým důkazem.

Používáme cookies. Více.
OK