Veterinární lékařství je obor vědy, který se zabývá zdravotní problematikou, léčbou i prevencí nemocí domácích i divoce žijících zvířat. Úkolem veterinárních lékařů je nejen pečovat a zdraví a dobrý stav zvířat, ale také bránit přenosu nebezpečných chorob na člověka. Veterináře si možná představíme jako lékaře, který vašemu psovi pravidelně píchne injekci a možná mu ostříhá přerostlé drápy, ale ve skutečnosti mají veterináři na starosti mnohem více. Kontrolují například kvalitu masa, mléka a dalších potravin živočišného produktu a chrání i státní hranice před zavlečením nákaz.

Zatímco v minulosti byl nejčastějším pacientem veterináře kůň, kráva nebo jiný skot, dnes se zájem přesouvá především na malá domácí zvířata jako jsou psi, kočky, hlodavci nebo ptáci. Možnosti diagnózy a léčby jsou zcela srovnatelné s medicínou člověka. A v některých oblastech je veterina dokonce napřed (například použití kmenových buněk).

Používáme cookies. Více.
OK