Narozdíl od citově neutrálních slov, které vyjadřují pouze svou podstatu a popisují věci tak jak jsou, slova citově zabarvená kromě samotné podstaty nesou i určitou emoci, citové zabarvení. Jde z nich poznat, jaký vztah nebo postoj mluvčí k dané věci nebo člověku má. Citově zabarvená slova se dělí na slova lichotivá a slova hanlivá.

Slova lichotivá

Lichotivá slova vyjadřují kladný citový vztah a často je poznáme podle zdrobnělého tvaru - pejsek, babička, kytička, kočička.

Slova hanlivá

Hanlivá slova vyjadřují záporný citový vztah - spratek, smrad, babice, tlusťoch


Používáme cookies. Více.
OK