Souznačná slova, neboli také synonyma, jsou slova, která mají stejný, nebo velmi podobný význam a v některých situacích je lze zaměnit aniž by došlo ke změně významu. Dělí se na úplná a neúplná.

Synonyma úplná

Tento druh souznačných slov se vyznačuje tím, že obě (nebo více) slova mají naprosto stejný význam a lze je libovolně zaměňovat. Příkladem mohou být slova dívka a děvče. Mohou být také slova přejatá z cizích jazyků a jejich český ekvivalent, např. fotbal a kopaná.

Synonyma neúplná

Neúplná synonyma jsou nejčastějším případem slov souznačných a tato slova nemají význam úplně stejný. V závislosti na kontextu pak existují situace, kde je množné jedno druhým nahradit a situace, kdy to možné není. Liší se třeba vyjádřením míry, citovým zabarvením, použitím v lokalitě nebo době.


Používáme cookies. Více.
OK