Farmakologie je disciplína, která se zabývá léčivy. Úzce tedy souvisí jak s medicínou, tak i s biologií. Bez farmakologie nemůže medicína úspěšně plnit svou úlohu, protože je často primárně závislá na existenci léků. Léčiva mají za cíl hledat a nacházet vztahy mezi živými organismy a chemickými látkami, které umožňují ovlivňovat biochemické funkce organismu. Na základě těchto znalostí pak vznikají přípravky, které dokáží ovlivnit stavy a pochody v těle tak, aby došlo k žádoucí změně.

S farmaceutickými produkty se setkáváme dennodenně. Stačí, abychom si vzali šumivý vitamín C nebo třeba prášek proti bolesti. Dnes si už bez léků dokážeme život jen stěží představit. Je to odvětví lidské činnosti, které je nesmírně významné a plní důležitou společenskou úlohu. Stále se také rozvíjí, a právě úspěchy ve farmakologii často zcela zásadně mění osudy celého lidstva (například očkování proti smrtelným chorobám apod.).

Používáme cookies. Více.
OK