Snad každý člověk držel ve svých rukou alespoň jednou za život lékařskou zprávu. Otázka ovšem je, jestli jí byl také schopný rozumět. Lékařská mluva je totiž plná cizích odborných termínů, které popisují odhalené zdravotní problémy. Kvůli zjištění přesného významu některých úzce odborných slov však sáhnou po lékařském slovníku také samotní doktoři. Každý lékařský obor má totiž své speciální pojmy a není možné, aby si je všechny jeden člověk pamatoval.

Od anatomie přes fyziologii, časté či méně časté onemocnění závažného i lehčího charakteru, poruchy nebo úrazy, to vše a ještě mnohem více zachycuje tento lékařský slovník. Jednotlivé latinské, či z latiny odvozené termíny stručně a srozumitelně vysvětluje, díky čemuž se lékařské zprávy mohou stát pochopitelné naprosto pro každého.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK