Co je interakce     

  • vzájemné působení dvou nebo více činitelů
  • (genetika) genová interakce - kvalitativní nebo kvantitativní spolupůsobení dvou nebo více různých genů na genotypovém projevu téhož znaku
  • (medicína) lékové interakce - vzájemné ovlivňování účinnosti a působení dvou a více léků užívaných společně

Původ slova

z latiny

Slovní druh

Podstatné jméno, rod ženský

Synonymum

vzájemné působení

Související výrazy

Dělení slova

in-ter-ak-ce

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

interaction, interactions

Německy

wechselseitige Einwirkung, wechselseitige Handlung, Wechselwirkung (die), Beeinflussung (die), Stoß (der), gegenseitige Beeinflussung, Kollision (die)

Francouzsky

interaction

Italsky

collisione

Španělsky

interacción

Rusky

соударение, столкновение, взаимное влияние, взаимодействие, интерференция

Polsky

interakcja, współdziałanie

Knihy s touto tématikou

  • Igor Linhart, Toxikologie - Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), 2014
  • Stanislav Doležal, Interakce Gótů a římského impéria ve 3. - 5. století n. l., Karolinum, 2008
  • Jiří Všetečka, Jan Novotný, Interakce ionizujícího záření s prostředím, České vysoké učení technické, 1974

Komentáře

Eliška
24. 2. 2018
warfarin podléhá mnoha interakcím s jinými léky
Jana
30. 9. 2016
Můj otec si myslí že to je akce (myšleno sleva), která je jenom na internetu..
Trop
16. 1. 2013
Sociální interakce

Přidat nový komentářJe to málo? Zkuste zjistit, co si myslí o slově interakce wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK