Geometrii řadíme mezi matematické vědy, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí proporcí i vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů. Možná si každý z nás představíme geometrii jako rýsování s pravítkem a kružítkem, ale ve skutečnosti se jedná o daleko komplexnější vědu. Je dokonce považována za jeden z nejstarších vědních oborů vůbec.

Díky geometrii získáváme poznatky o objektech, které nás obklopují a o jejich vzájemném působení. Jen těžko bychom byli schopni bez geometrie postavit dům nebo jakoukoliv jinou konstrukci. Jen díky znalostem o úhlech, přímkách a tvarech dokážeme něco zkonstruovat tak, aby to drželo a fungovalo. Slovníček pojmů z geometrie je poměrně obsáhlý a obsahuje nejen názvy, které dobře znáte ze školních lavic, ale také termíny, které jste nikdy neslyšeli. Zavzpomínejte alespoň na chvíli na školní léta a obnovte svoje znalosti z geometrie. Může se vám to hodit víc, než byste mysleli.

Používáme cookies. Více.
OK