Dějiny naší republiky velmi zásadně ovlivnilo hned několik různých národů. Za všechny lze zmínit především Němce, Rusy nebo Slováky. Proto se dnes v běžné řeči můžete setkat s mnohými počeštělými výrazy pocházejícími původně z cizích jazyků. Stejně tak občas používáme termíny nejrůznějších profesí, názvy bankovek či vojenských hodností, které mají svůj původ v historii nebo v exotických zemích. Mnohé z nich v současné době již ani reálně neexistují. Proto je dobré se v této oblasti alespoň trochu orientovat. S výrazy, kterým i přes své běžné znalosti člověk nerozumí, pak pomůže tento historický slovník.

Kromě zmíněných moderních cizích národů naši historii velice ovlivnily také starověké říše, především staří Římané. Právě proto je mnoho slov z dřívějších časů původně latinských. Prakticky všechny oblasti našeho života částečně ovlivnila latina, o čemž se můžete přesvědčit také ve slovníku hudebním, biologickém nebo lékařském.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK