Slovník hudebních pojmů obsahuje širokou škálu speciálních termínů z oblasti historie hudby, zápisu skladeb a hudební teorie. Nejvíce v něm obsažených slov pochází původně z latiny, která byla nejdůležitějším jazykem Evropy už od starověku. Velké množství hudebních výrazů dnes existuje díky středověkým mnichům, kteří se múzickým uměním aktivně věnovali. Druhým jazykem, který výrazně ovlivnil speciální hudební terminologii, pak byla italština. Ačkoliv totiž byla latina v liturgii stěžejním komunikačním prostředkem až do poloviny dvacátého století, centrum hudební tvorby se v období renesance přesunulo do Itálie.

Málokdo však v dnešní době hovoří plynně italsky, natož pak latinsky, takže není možné se ve významech hudebních pojmů bez pomoci zorientovat. Ať už je to při studiu muzikologie, během luštění křížovek nebo prostě proto, že vás hudba zajímá, bez hudebního slovníku se prostě neobejdete.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK