Mytologie, jak už název napovídá, se zabývá studiem mýtů. Tento termín je také chápán jako soustava mýtů určité oblasti nebo doby (například egyptská mytologie, řecká mytologie, římská mytologie). Mýty se snaží většinou odpovědět na otázky ohledně vzniku světa, stvoření lidí a vysvětlují události, které na zemi nastávají. Jsou většinou propojeny s náboženstvím a většinou se v nich objevují nadpřirozené jevy.

Dnes je pro nás mytologie spíše součástí literatury a mýty rádi čteme, ale snad jen hrstka lidí je považuje za reálné události. Přesto jsou zajímavým zdrojem poznání o tom, jak lidé v dávných dobách přemýšleli, žili a jak si vykládali věci, které zažívali. Mytologický slovník obsahuje řadu pojmů, které jsou zcela specifické pro oblast mýtů a legend. Jsou to třeba názvy postav nebo vlastností, které v reálném světě neexistují. Pro každého, kdo se o mýty zajímá, to může být přehledný zdroj poznatků.

Používáme cookies. Více.
OK