Literatura provází každého člověka už od základní školy. Představuje v širším smyslu slova označení všech psaných textů, případně pouze krásnou literaturu v tom užším. Původ slova nalezneme v latině, kde littera znamená písmeno a textum tkanina. Představuje po výtvarnictví druhou nejstarší lidskou uměleckou činnost. Z toho důvodu je protkána nejrůznějšími speciálními termíny, jež označují literární druhy a žánry, jazykové obraty či definice. Jejím výzkumem se zabývá literární věda složená z literární teorie, historie, kritiky a komparatistiky. Pro většinu lidí literatura představuje způsob, jak zaznamenat své myšlenky, jak uniknout z reality všedního dne při četbě vzrušujících příběhů, případně také zdroj obživy pro žurnalisty, bloggery a další.

Schopnost psaného projevu nám není vrozená, musíme si ji postupně osvojit v průběhu školních let. Někomu se to podaří lépe a rychleji, někomu hůře. Do tajů literárního světa bude ovšem o dost snadnější proniknout za pomoci literárního slovníku. Užitečnou a praktickou pomůckou se však může stát pro kohokoliv.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK