Ten, kdo dobře vládne jazykem a je zdatným mluvčím, častokrát použije tzv. přenesené výrazy. Jedná se slova nebo slovní spojení, u kterých dochází k posunu významu, jeho rozšíření nebo zdvojení. Mezi slova s přeneseným významem se často řadí metafory a metonymie, ale existuje celá řada dalších básnických figur, které lze pod tuto kategorii zařadit. Třeba i úplně obyčejné přirovnání, které používáme prakticky denně (například: lije jako z konve).

Jak již bylo zmíněno, přenesené výrazy často zaslechnete nebo uvidíte v beletrii nebo poezii, právě proto, že jsou vděčným uměleckým prvkem, který ozvláštní každý text. Řadu zdomácnělých přenesených výrazů však používáme zcela běžně a bez přemýšlení, aniž bychom si byli vědomi jejich pravé povahy. Celá řada slov, které běžně používáme, může mít v jiném kontextu zcela jiný význam nebo může vyvolávat jiné konotace. A nejde jen o situaci, kdy slovo použijeme, ale i o člověka, se kterým mluvíme.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK