Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví. Nejčastěji zkratky využijeme pro zápis často užívaných slov či výrazů, protože nám to jednoduše usnadňuje práci. Často je také použijeme pro zkrácení víceslovných názvů institucí, států, podniků, dokumentů a dalších. Běžně užívané zkratky znáte i vy a dennodenně je využíváte. Jen málokdo napíše „a podobně“ namísto zcela běžné zkratky „apod.“.

Řada zkratek také vychází z cizojazyčných názvů a může být pro nás někdy problém odhalit, co se za písmeny skrývá. Víte třeba, co znamená dobře známá zkratka AIDS? Nebo věděli jste, že UFO není vlastně název, ale zase jen zkratka anglických slov „unidentified flying object“? Zkratky jsou vlastně docela tajemnou a fascinující oblastí, do které stojí za to proniknout. Nebudete potom nikde za hlupáka, a navíc si velmi usnadníte práci při psaní. Orientovat se ve zkratkách se může hodit častěji, než si vůbec myslíte.

Zkratky jsou všude kolem nás, na každém kroku. Často dokonce stejná zkratka v různých oborech znamená úplně něco jiného, což může vést k mylným interpretacím.

Používáme cookies. Více.
OK