Co je p.a.     

  • (zkratka) zkratka pro Per Annum - Ročně, za rok
  • (chemie) pro analysi - pro analýzu (chemikálie) k přesnému stanovení, velmi čistá látka

Naučte se cizí jazyk online!

Původ slova

z latiny

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená p.a.? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentář