V současné době je technika brána jako soubor lidských činností či pracovních postupů, které využívají poznatky přírodních věd. Za pomoci přístrojů, nástrojů, materiálů a nejrůznějších procesů tak dokáže člověk přizpůsobovat svým představám prostředí, v němž žije. Jako samostatné odvětví vznikla technika oddělením od řemesel a umění v průběhu novověku. Dnes představuje velice důležitou a nedílnou součást našeho světa, což se odráží také v řadě technických oborů na středních i vysokých školách, kde se mladí lidé připravují na budoucí profesi.

Nejen pro ně bude tedy technický slovník důležitým pomocníkem ve snaze porozumět odborným technickým termínům. Slova zde obsažená bývají často v křížovkách a nezřídka se s některými pojmy setkáváme také v běžném životě. Stačí zadat hledané slovo, případně využít abecedního řazení a hned můžete být zase o něco znalejší.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK