Expresivita vyjadřuje citové zabarvení. Jedná se o pragmatickou složku významu, která vyjadřuje hodnotící vztah, postoj nebo i rozpoložení mluvčího. Expresivní výrazy jsou tedy takové, které kromě svého primárního významu slova nesou i nádech nějaké emoce. Ta může být stejně tak pozitivní jako i negativní, může vyjadřovat silný pocit nebo jen lehký záchvěv emoce. Typicky tyto výrazy řadíme mezi nespisový jazyk, a není tedy vhodné je používat při oficiální komunikaci.

Pro představu můžeme uvést následující příklad. O dívce, která o sebe pečuje, můžeme říci, že je upravená a jde s módou, nebo ji také můžeme nazvat fiflenou. Je zřejmé, že druhý výraz si nese silný nádech negativně zabarvené emoce. Fiflena je žena, která to s péčí o sebe přehání na úkor jiných hodnot. Je tedy zřejmé, že mluvčí takové chování hodnotí negativně. Ať už o tom víme nebo ne, expresivní vyjádření používáme v naší mluvě dennodenně.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Všechny pojmy a slova podle abecedy

Používáme cookies. Více.
OK