V obecnosti lze říci, že meteorologie se zabývá atmosférou. Studuje její složení, projevy, změny i probíhající děje, mezi nimi i počasí. Meteorologie je však daleko komplexnější obor a nelze jej redukovat jen na předpověď počasí. Poznatky meteorologie jsou nezbytné pro zemědělství, dopravu, ale i každodenní běžný život občanů.

Pokud rádi sledujete předpověď počasí, pak vězte, že sličná hlasatelka prezentuje poznatky, které jsou opravdu složitým vědeckým produktem. Zkoumání atmosféry je velmi složité zvlášť proto, že předmět zájmu se nachází vysoko nad námi a my musíme spoléhat na informace z radarů a družic. Přesto je meteorologie dnes již na velmi vysoké úrovni, což napomáhá třeba i tomu předpovědět přírodní katastrofy a včas varovat obyvatele. Kromě počasí však hraje i významnou úlohu v předpovídání množství vody, což je důležité zejména pro plánování zemědělské činnosti. Uvidíte, že mnoho pojmů z meteorologie jste nikdy neslyšeli.

Používáme cookies. Více.
OK