Obchod je souhrn činností, které směřují ke směně zboží a služeb za peníze. Účelem obchodu je většinou dosažení zisku nebo obstarání vlastních potřeb. V současném světě hraje obchod klíčovou roli nejen při zajišťování potřeb obyvatel, ale také k udržování mezinárodních vztahů. Nejobecněji rozlišujeme obchod vnitrostátní a mezinárodní, i když v současné globalizované společnosti hraje stále větší úlohu mezinárodní spolupráce.

Ačkoliv se obchodování odehrává i na těch nejvyšších sférách světových korporací a nejmocnějších států, dennodenně jej praktikujeme i my, obyčejní lidé. Nakupování za peníze, tedy směna měny za zboží a služby je z velké části naším primárním zdrojem obživy, ošacení, bydlení a dalších nezbytností. V naší společnosti už prakticky nelze nalézt člověka, který by dokázal přežít bez peněz a obchodu. Taková samostatnost, která byla dříve obvyklá, již nyní v podstatě vymizela a každý člověk už k životu potřebuje alespoň někdy nakupovat, tedy obchodovat.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK