Knižní jazyk je určen především pro psanou formu jazyka a jako takový se tedy nejčastěji vyskytuje v beletrii nebo případně odborné literatuře. Od běžně užívaného jazyka se liší především tím, že na čtenáře působí jaksi vznešeně nebo nadneseně, ale někdy může sloužit i k parodii nebo ironii. Použijeme-li takový výraz v běžném hovoru, okamžitě poutá pozornost a je zřejmé, že chceme něco naznačit nebo na něco upozornit.

Na běžného člověka mohou tato slova působit až zastarale, ale na rozdíl od archaismů se většinou nevytrácejí z běžného použití, pouze se omezují na výskyt v literatuře. Mohou také vyvolávat dojem, že autor textu je vzdělaný a znalý. Znát knižní výrazy je tedy dobré nejen proto, abyste bez problémů pochopili každou knihu, ale také proto abyste dokázali vhodně reagovat, když někdo takový výraz použije v běžné řeči. Většinu knižních výrazů rozpoznáte pouhým jazykovým citem a jejich význam nemusí být vždy těžké odhadnout.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK