Mezi zastaralá slova patří pojmy, které se v dnešní době používají jen zřídka, nebo vůbec, protože se jejich význam během historie změnil. Může se jednat například o takzvané archaismy, tedy pojmy, které se sice ještě používají, avšak častěji jsou nahrazovány novějšími termíny, třeba s modernější výslovností samohlásek. Největším zdrojem archaismů bývají krajová nářečí.

Druhým typem zastaralých výrazů jsou pak historismy, které pojmenovávají věci, osoby či činnosti dávno zaniklé. S oběma skupinami slov se v současnosti nejvíce setkáváme v příslovích, rčeních a lidových písních nebo v křížovkách. Tento slovník vám tedy pomůže, abyste jejich významu dobře porozuměli i dnes.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Všechny pojmy a slova podle abecedy

Používáme cookies. Více.
OK