Optika patří mezi disciplíny fyziky a v původním významu se zabývá především světlem, jeho šířením, působením světla a látky a zkoumá další jevy, které se světlem souvisí. Světlo je pouze částí spektra elektromagnetického záření, a optiku lze tedy chápat i jako nauku o záření. Dnes si slovo optika spojíme především s oční optikou nebo optometrií. Oba tyto obory se především zabývají zdravím očí a způsobem řešení očních vad a nedostatků.

Znalost optometrie a možnost vyrábět brýle i oční čočky je však pevně provázána se znalostmi z optiky jako součásti fyziky. Právě znalost působení a šíření světla je pro chápání oka a vidění zcela klíčová. S výsledky optického bádání se setkáváme dennodenně v různých oblastech našeho života. Ať už třeba ve formě brýlí nebo čoček, nebo také prostřednictví fotografie, dalekohledů, televize, počítačů i mobilních telefonů. Právě přenos obrazu je možný jen díky poznatkům a znalostem z optiky.

Používáme cookies. Více.
OK