Školství zajišťuje vzdělávání a výchovu dětí a mládeže. Jedná se o jeden z vůbec nejdůležitějších segmentů, za který z velké části odpovídá stát. Zahrnuje soustavu škol a školských zařízení a jeho cílem je předávat poznatky o společnosti i vědě jako celku. Jednotlivé školní systémy se v různých zemích liší a jsou na jiné úrovni.

Některé státy nabízí vzdělávání zdarma, v jiných se do škol dostanou pouze majetnější děti. Každopádně je vzdělávání stále velmi aktuálním tématem a s rozvojem globalizace dochází ke stále většímu sbližování výukových metod, postupů a očekávaných výsledků.

Školu jsme v našich zeměpisných šířkách museli absolvovat všichni, takže mnoho termínů nám určitě nebude cizích. Na druhou stranu, jazyk i technologie se stále vyvíjí. A zatímco my jsme si pod pojmem tabule představili nejspíše černou desku, na kterou se píše křídou, dnešní děti si už spíše vybaví bílou tabuli na fixy.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK