Co je humanizmus, humanismus     

  • uznání hodnot člověka a lidskosti
  • kulturněhistorický směr renezance

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

humanism (kulturněhistorický směr

Německy

Humanismus (der)

Francouzsky

humanisme

Italsky

umanesimo

Španělsky

humanismo

Rusky

гуманизм, гуманизм

Polsky

humanizm

Knihy s touto tématikou

  • Ivo Hlobil, Eduard Petrů, Humanismus a raná renesance na Moravě, Academia, 1992
  • Janusz Kuczyński, Alicja Kuczyńska, Humanizmus, Mladá fronta, 1972
  • Slavoj Žižek, Michael Hauser, Humanismus nestačí, Filosofia, 2008
  • František Šmahel, Humanismus v době poděbradské, Československá akademie věd, 1963
  • Jean-Paul Brighelli, Humanizmus a renesancia, Gemini (SK), 1995
  • * antologie, Humanizmus a renesancia, Epocha (SR, před r. 1988), 1966
  • Jiří Loukotka, Humanismus v naší filosofické tradici a dnešek, Svoboda, 1974
  • Georg Henrik von Wright, Humanizmus ako životný postoj, Kalligram, 2001

Komentáře

Ing Patočka Karel
6. 2. 2020
Humanizmus nemá být jen o uznání hodnot člověka, ale zejména o lidském působení, kterým se od zvířecího působení lidé odlišují snahou stát se bližními a v praxi snahou přijmout a plnit upřesněné DESATERO NABÁDÁNÍ. Pokud lidé nedají významům důležitých slov přesný význam, potom se nepodaří zbourat současný chrám lží a neřestí, správné chtění se obrátí ve svůj protiklad a lidstvo nesplní svou možnost, zachránit život na Zemi a šířit jej ve Vesmíru který

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete zkusit zjistit, jak chápe slovo humanizmus, humanismus wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK