Informatika je obor zabývající se sběrem, zpracováním, uchováváním a analýzou dat za použití výpočetní techniky za účelem získávání informací a jejich vizualizace. IT (informační technologie) je všude kolem nás a coby velmi rychle se rozvíjející obor neustále generuje nové pojmy, jejichž význam nemusí být každému jasný.