Slovo logika nejčastěji používáme k popisu myšlenkové cesty, která nás vede k vyvození určitého závěru. Mimo to je však logika i formální věda, která právě popisuje způsoby, jakým docházíme k řešením a závěrům. Logika vznikla podobně jako i jiné vědy jako součást filosofie, ze které se později vyčlenila, a nyní ji chápeme spíše jako součást matematiky. Logika má praktické využití nejen při matematických operacích, ale také ve výpočetní technice.

Když o někom řekneme, že přemýšlí logicky, máme většinou na mysli to, že myslí systematicky a jeho závěry nejsou ve zjevném rozporu. Ve skutečnosti je logické myšlení daleko komplexnější pojem a chceme-li postupovat dle pravidel logiky, pak nás čeká dlouhá cesta zkoumání premis, tezí i závěrů. Chcete-li se v logických postupech zdokonalit, musíte dobře rozumět tomu, co jednotlivé pojmy znamenají. K tomu vám nejlépe pomůže logický slovník, který vás do tajů této vědy zasvětí.

Používáme cookies. Více.
OK