Marketing zahrnuje soubor postupů, které cílí na uspokojení zákazníka. Je tedy většinou nedílnou součástí obchodu jako strategie, jak zákazníka získat a udržet si ho. Pomocí metod marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníků, na základě kterých pak výrobci a prodejci nabízí takové zboží a služby, které tyto potřeby naplňují. Marketing tedy prostupuje všechny činností firmy – od zajištění zdrojů, přes logistiku a výrobu až po skladování, prodej či poprodejní servis.

S marketingem se setkáváme tváří v tvář pokaždé, když si chceme něco koupit. Je to důležité odvětví, které vytváří konkurenční prostředí pro široké spektrum výrobců a poskytovatelů služeb. I když je řada výrobků či služeb prakticky totožných, je to právě marketingová strategie, která je v očích zákazníka dokáže odlišit a rozhodnout o finálním úspěchu té které společnosti. Bez marketingu v podstatě není možný obchodní úspěch.

Používáme cookies. Více.
OK