Ačkoliv je dnes pojem církev často slučován s jakýmkoliv náboženským hnutím, náleží toto pojmenování výlučně křesťanskému společenství. Pokud tedy hovoříme o církvi, máme na myslí jednotlivé denominace křesťanství. U nás je nejrozšířenější například římskokatolická církev, evangelické církev nebo třeba apoštolská církev. Pro většinu lidí, kteří nemají s těmito institucemi nic společného, jsou slova, která používají, velkou záhadou. Často pochází z latiny a v běžném jazyce se nevyskytují.

Jednotlivé termíny se často týkají třeba názvů obřadů, vybavení kostelů nebo jiných míst společného setkávání, obřadních rouch, svátostných úkonů a podobně. Pro každého nezasvěceného člověka může být setkání s těmito pojmy minimálně zajímavou historicko-společenskou exkurzí a rozhodně rozšířením obzorů. A nikdy nevíte, kdy se vám taková znalost bude hodit. I když nejste věřící, je náboženství – a v našich poměrech zvláště křesťanská církev – nedílnou součástí naší kultury.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK