V současnosti zahrnuje pojem náboženství velmi širokou škálu pojmů, symbolů či představ, jimiž různí lidé a společenství vyjadřují vztah k něčemu přesahujícímu naše smyslové vnímání. Jedná se tedy nejen o souhrn konkrétních náboženských představ v rámci jedné církve či spolku, ale i o naprosto osobní představy o tom, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Náboženství se snaží odpovídat na otázku, zda je něco většího než my, a případně jakým způsobem se tato vyšší existence projevuje.

V současnosti existují stovky, možná tisíce různých náboženství, mezi kterými mohou existovat jen velice malé podobnosti. Ve většině případů se však každé náboženství shoduje v uctívání něčeho, co smysly nepoznáváme, a přesto to existuje a ovlivňuje to naše chování. Může to být konkrétní bytost, myšlenka nebo abstraktní pojem jako vůle, láska apod. Je to nesmírně komplexní odvětví, které lze jen těžko kategorizovat a obsáhnout.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK