Co je eucharistie     

Využijte volný čas a naučte se cizí jazyk!

Slovní druh

Podstatné jméno
Rod ženský

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

Eucharist, viaticum (viatikum, círk.)

Polsky

eucharystia

Knihy s touto tématikou

  • Don Jacinto Verdaguer, Eucharistie, Českoslovanská akciová tiskárna, 1929
  • Tomáš Špidlík, Eucharistie – lék nesmrtelnosti, Refugium Velehrad-Roma, 2005
  • Catalina Rivas, Eucharistie znovu objevená, Matice cyrilometodějská, 2012
  • Jan Graubner, Eucharistie - list věřícím, Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2013
  • Raniero Cantalamessa, Eucharistie – naše posvěcení, Karmelitánské nakladatelství, 2004
  • Anselm Grün, Eucharistie, Karmelitánské nakladatelství, 2009
  • Benedikt Vladimír Holota, Eucharistie - Který projev lásky může být větší?, Paulínky, 2009
  • Vojtěch Cikrle, Eucharistie, Karmelitánské nakladatelství, 2007
  • František Kunetka, Eucharistie v křesťanské antice, Univerzita Palackého, 2004
  • kolektiv autorů, Eucharistie - Mysterium fidei, Trinitas, 2002

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená eucharistie? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentář