Význam výrazu topný faktor     

  • (energetika) Topný faktor COP (Coefficient of Performance – koeficient výkonu) se používá u tepelných čerpadel a udává, jaký je teoretický poměr mezi čerpadlem vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Platí přitom, že čím vyšší je topný faktor, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože při svém provozu potřebuje méně elektrické energie.
  • SCOP

SCOP

Hodnota topného faktoru COP kolísá v závislosti na podmínkách, v nichž tepelné čerpadlo pracuje. I z tohoto důvodu výrobci a prodejci tepelných čerpadel pracují s topným faktorem SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Hodnota tohoto parametru se stanovuje na základě dat z tetování tepelného čerpadla v laboratorních podmínkách a klimatických dat.

Ovšem ani parametr SCOP není zcela přesný, a to z těchto důvodů:

Lokalita

Parametr SCOP je počítán tak, že vlaboratorních podmínkách dojde k měření výkonu čerpadla při jednotlivých teplotách a následně dojde k výpočtu parametru SCOP v závislosti na klimatických podmínkách v dané Ovšem, i na území České republiky existují oblasti s výrazně odlišnými klimatickými podmínkami. Například na jižní Moravě či v Praze jsou průměrné teploty vyšší než v horských či podhorských oblastech Jeseníků, Beskyd, Krkonoš apod.

Ohřev vody

Některé typy tepelných čerpadel zvládají i ohřev vody a je to právě tato vlastnost, pro kterou řada lidí volí tepelná čerpadla jako svůj primární zdroj tepla. Ovšem, topný faktor čerpadla je při ohřevu vody výrazně nižší než u vytápění. Vzávislosti na objemu a teplotě ohřívané vody se tak reálná hodnota faktoru SCOP může lišit od hodnoty uváděné na štítku vý

Teplota topného systému

Hodnota parametru SCOP platí pro teplotu vody vtopném systému 35 ° Tato hodnota je ale reálná spíše u nízkoenergetických a pasivních domů. U starších budov s vyšší spotřebou energie činí teplota vody v topném systému zpravidla 40 °C–60 °C. Tepelné čerpadlo, která má topný faktor SCOP 4,8 při teplotě vody 35 °C bude mít při vytápění radiátorovým systémem na teplotu 55 °C hodnotu SCOP pouze 3,5.

Zároveň, hodnota SCOP se bude, v závislosti na podmínkách (teplotách), u jednotlivých typů čerpadel výrazně lišit. Parametr SCOP u systémů vzduch/voda vychází velmi optimisticky v podmínkách mírného klimatu (teploty do -10 °C), v chladnějších regionech však tato hodnota výrazně klesá.

Komentáře

Ke slovu topný faktor zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Zkuste se podívat, jak vykládá výraz topný faktor wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK