Co je anger management     

Související výrazy

Knihy s touto tématikou

 • Pavel Mates, René Wokoun, Management regionální politiky a reforma veřejné správy, Linde, 2006
 • Ladislav Blažek, Management, Grada, 2010
 • Jaroslav Mužík, Management ve vzdělávání dospělých, Eurolex Bohemia, 2000
 • Jan Urban, Management lidských zdrojů, Wolters Kluwer (ČR), 2013
 • Michal Korecký, Václav Trkovský, Management rizik projektů, Grada, 2011
 • Jan Dvořák, Management divadla - antologie textů, Pražská scéna, 2004
 • Leo Vodáček, Management teorie a praxe v informační společnosti, Management Press, 1999
 • Jan Truneček, Management znalostí, C.H. Beck, 2004
 • Eva Čáslavová, Management a marketing sportu, Olympia, 2009
 • Neil Russel-Jones, Management změny, Portál, 2006
 • Jiří Stýblo, Management podniku světové třídy, Professional Publishing, 2011
 • Dana Zadražilová, Management obchodní firmy, Grada, 1994
 • Karel Nejdl, Management destinace cestovního ruchu, Wolters Kluwer (ČR), 2010
 • Jo Owen, Management svlečený do naha, Ekopress, 2008
 • Oto Košta, Management úspěšné ordinace praktického lékaře, Grada, 2013
 • Miroslav Foret, Management v regionálním rozvoji, Mendelova univerzita, 2013
 • Eduard Souček, Management inovací v teorii, praxi a ve výuce 5, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2007
 • Jaromír Veber, Management inovací, Management Press, 2016
 • Eva Čáslavová, Management sportu, East West, 2000
 • Karel Havlíček, Management & Controlling malé a střední firmy, Eupress, 2011
 • Jaroslav Zlámal, Management - Cvičebnice - Řešení, Computer Media, 2014
 • Eva Bedrnová, Daniela Pauknerová, Kateřina Cajthamlová, Management osobního rozvoje, Management Press, 2015
 • Heinz Weihrich, Harold Koontz, Management, East Publishing, 1998
 • Jaroslav Zlámal, Management - Cvičebnice - Zadání, Computer Media, 2014
 • František Bělohlávek, Management, Rubico, 2001
 • Jaromír Veber, Management - Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Management Press, 2009
 • Petr Jedinák, Management, Aleš Čeněk, 2009
 • Frank Arnold, Management - učíme se od těch nejlepších, Wolters Kluwer (ČR), 2012
 • František Bělohlávek, Management, Computer Press (CPress), 2006

Komentáře

Ke slovu anger management zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe význam neúplný? Zkuste se podívat, jak vykládá výraz anger management wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK