Co je asset management     

 • Investování a správa peněz.Služba nabízená obchodníky s cennými papíry a bankami,která se zabývá správou aktiv.

Související výrazy

Asset management může být také omylem zapsáno jako:

aset management

Knihy s touto tématikou

 • Jaroslav Mužík, Management ve vzdělávání dospělých, Eurolex Bohemia, 2000
 • Martin Svoboda, Asset Guide, BizBooks, 2006
 • Pavel Mates, René Wokoun, Management regionální politiky a reforma veřejné správy, Linde, 2006
 • Michal Korecký, Václav Trkovský, Management rizik projektů, Grada, 2011
 • Jan Urban, Management lidských zdrojů, Wolters Kluwer (ČR), 2013
 • Jaromír Veber, Management inovací, Management Press, 2016
 • Leo Vodáček, Management teorie a praxe v informační společnosti, Management Press, 1999
 • Jan Dvořák, Management divadla - antologie textů, Pražská scéna, 2004
 • Jan Truneček, Management znalostí, C.H. Beck, 2004
 • Eva Čáslavová, Management a marketing sportu, Olympia, 2009
 • Karel Nejdl, Management destinace cestovního ruchu, Wolters Kluwer (ČR), 2010
 • Neil Russel-Jones, Management změny, Portál, 2006
 • Jiří Stýblo, Management podniku světové třídy, Professional Publishing, 2011
 • Oto Košta, Management úspěšné ordinace praktického lékaře, Grada, 2013
 • Jo Owen, Management svlečený do naha, Ekopress, 2008
 • Dana Zadražilová, Management obchodní firmy, Grada, 1994
 • Eduard Souček, Management inovací v teorii, praxi a ve výuce 5, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2007
 • Miroslav Foret, Management v regionálním rozvoji, Mendelova univerzita, 2013
 • Karel Havlíček, Management & Controlling malé a střední firmy, Eupress, 2011
 • Eva Čáslavová, Management sportu, East West, 2000
 • Heinz Weihrich, Harold Koontz, Management, East Publishing, 1998
 • Eva Bedrnová, Daniela Pauknerová, Kateřina Cajthamlová, Management osobního rozvoje, Management Press, 2015
 • Jaroslav Zlámal, Management - Cvičebnice - Řešení, Computer Media, 2014
 • František Bělohlávek, Management, Rubico, 2001
 • Jaroslav Zlámal, Management - Cvičebnice - Zadání, Computer Media, 2014
 • Ladislav Blažek, Management, Grada, 2010
 • Petr Jedinák, Management, Aleš Čeněk, 2009
 • Jaromír Veber, Management - Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Management Press, 2009
 • Frank Arnold, Management - učíme se od těch nejlepších, Wolters Kluwer (ČR), 2012
 • František Bělohlávek, Management, Computer Press (CPress), 20

Komentáře

Ke slovu asset management zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe význam neúplný? Zkuste se podívat, co říká o výrazu asset management wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK