Co je atribuční problematika     

 • zjišťování příčin chování vlastního i druhých osob

Související výrazy

Atribuční problematika může být také omylem zapsáno jako:

atrybuční problematika, atribučný problematika, atribuční problematyka, atrybučný problematika, atrybuční problematyka, atribučný problematyka, atrybučný problematyka

Knihy s touto tématikou

 • Július Sopko, Eva Frimmová, Július Valach, Klára Komorová, Gabriela Žibritová, Problematika práce so starými tlačami 16.-18. storočia. 1. časť, Matica slovenská, 1984
 • Marta Brtníková, Problematika manželství zralého věku, Horizont, 1982
 • Jozef Sotolář, Problematika psov v obci, Vydavateľstvo komunálnej literatúry, 2015
 • Petr Balcárek, České země a Byzanc : problematika byzantského uměleckohistorického vlivu, Institut svatého Jana Theologa pro studia východního křesťanství, 2009
 • Jan Hloušek, Problematika zakládání organizací v sociální oblasti, Gaudeamus, 2006
 • Ivona Barešová, Monika Dytrtová, Problematika české transkripce japonštiny a pravidla jejího užívání, Univerzita Palackého. Fakulta filozofická, 2014
 • Alice Strnadlová, Problematika genderu ve výuce základních škol, Ostravská univerzita. Fakulta pedagogická, 2012
 • kolektiv autorů, Oldřich Mauer, Problematika pěstování sazenic listnatých dřevin (Sborník referátů), Ave, 1996
 • Josef Dolista, Jiří Tůma, Problematika a prevence „nových náboženských hnutí“, L. Marek, 2010
 • Ctirad Václav Pospíšil, Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta, Refugium Velehrad-Roma, 1998
 • Antonín Martin Brousil, Problematika námětu ve filmu, Československé filmové nakladatelství, 1946
 • Václav Příhoda, Problematika předškolní výchovy, SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 1966
 • Jiří Zeman, Přírodovědecký a gnozeologický aspekt rozpornosti: problematika rozporu a dynamiky v přírodě, vědomí, myšlení a poznání, Svoboda, 1981
 • Eva Hubálková, Majetkové restituce: problematika majetkových restitucí ve světle judiciální interpretace mezinárodní ochrany lidských p, ASPI, 2004
 • Viktor Ondrák, Problematika ISMS v manažerské informatice, Akademické nakladatelství CERM, 2014
 • Helena Kolibová, Problematika přechodu absolventů terciárního vzdělávání do praxe v podmínkách trhu práce Severní Moravy a Slezska v druh, Slezská univerzita, 2002

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená atribuční problematika? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete zkusit zjistit, jak chápe výraz atribuční problematika wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK