Význam výrazu averzivní chování     

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

vyhýbavé chování, averzivní, averzivní tendence, chování typu a, maladaptivní chování, koverbální chování, expresivní chování, adaptivní chování, asociální chování, disociální chování, chování spontánní, afiliativní technika chování, kontraproduktivní pracovní chování, egoistické chování, konformní chování, sebedestruktivní chování, altruistické chování, chování reaktivní, abnormální chování, mutilační chování, proaktivní chování, bizarní chování, apetenční chování, komfortní chování, manipulativní chování, utilizační chování, predelikventní chování, evalvační chování, adjustované chování, autistické chování, sociálně patologické chování, porucha chování ve vztahu k rodině, subhumánní chování a prožívání, anticipační chování, rizikové chování, vigilambulantní chování, afiliantní styl sociálního chování, deflexe chování, intropunitivní chování, epigamní chování, dominantní styl sociálního chování, devalvační chování, agresivní styl sociálního chování, orientační chování, identifikovaná regulace chování, anormativní chování, imitativní chování, socializovaná porucha chování, antisociální chování, introjektovaná regulace chování, mantinelizace chování, teritoriální chování, konsekvence chování, telické chování, proflexe chování, proenvironmentální chování, prosociální chování, dependenční styl sociálního chování, infarktogenní chování, interní regulace chování

Knihy s touto tématikou

 • Aletta J. Norval, Averzivní demokracie, Karolinum, 2016
 • Jaroslava Dittrichová, Mechthild Papoušek, Karel Paul, Chování dítěte raného věku a rodičovská péče, Grada, 2004
 • Kurt Menzel, Chování, chov a lov jelení zvěře, Víkend, 2011
 • Miroslav Kroupa, Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2004
 • Zdeněk Václav Tobolka, Chování se vládních kruhů k českému národu za války, vlastním nákladem, 1917
 • Ivan Nový, Eva Kislingerová, Chování podniku v globalizujícím se prostředí, C.H. Beck, 2005
 • Vladimír Bárta, Jan Koudelka, Hilda Bártová, Spotřebitel: Chování spotřebitele a jeho výzkum, Oeconomica, 2007
 • Poppy Adams, Chování nočních motýlů, Knižní klub, 2009
 • Vladimír Kebza, Chování člověka v krizových situacích, Česká zemědělská univerzita, 2011
 • kolektiv autorů, Jitka Vysekalová, Chování zákazníka, Grada, 2011
 • Viviane Pouthas, Alena Mrázová, François Jouen, Psychologie novorozence - Chování nejmenšího dítěte a jeho poznávání, Grada, 2000
 • Emil Holas, Chování, subjekt, psychika, Academia, 1971

Komentáře

Ke slovu averzivní chování zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe definice nekompletní? Můžete zjistit, co uvádí o výrazu averzivní chování wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK