Význam výrazu rizikové chování     

  • zdravotně nežádoucí a chybné chování a jednání, např. zneužívání návykových látek, šikana, nezodpovědné eroticko-sexuální chování zvyšující pravděpodobnost nakažení pohlavně přenášenými chorobami, nerespektování pravidel silničního provozu

Nudíte se doma? Naučte se jazyk!

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

rizikový, risikový, chování typu a, maladaptivní chování, koverbální chování, expresivní chování, asociální chování, disociální chování, chování spontánní, kontraproduktivní pracovní chování, afiliativní technika chování, egoistické chování, konformní chování, sebedestruktivní chování, altruistické chování, averzivní chování, chování reaktivní, abnormální chování, proaktivní chování, bizarní chování, mutilační chování, komfortní chování, apetenční chování, predelikventní chování, utilizační chování, manipulativní chování, evalvační chování, vyhýbavé chování, autistické chování, adjustované chování, sociálně patologické chování, subhumánní chování a prožívání, anticipační chování, intropunitivní chování, vigilambulantní chování, deflexe chování, afiliantní styl sociálního chování, dominantní styl sociálního chování, epigamní chování, agresivní styl sociálního chování, devalvační chování, orientační chování, antisociální chování, identifikovaná regulace chování, imitativní chování, anormativní chování, socializovaná porucha chování, introjektovaná regulace chování, teritoriální chování, mantinelizace chování, konsekvence chování, telické chování, proflexe chování, proenvironmentální chování, prosociální chování, dependenční styl sociálního chování, infarktogenní chování, interní regulace chování

Rizikové chování může být také omylem zapsáno jako:

ryzikové chování, rizykové chování, rizikové chováný, ryzykové chování, ryzikové chováný, rizykové chováný, ryzykové chováný

Překlady do jiných jazyků

Německy

Risikoverhalten (das)

Knihy s touto tématikou

  • Kateřina Ciklová, Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu, Econom press, 2014
  • Jana Hamanová, Pavel Kabíček, Ladislav Scémy, Rizikové chování v dospívání, Triton, 2015
  • kolektiv autorů, Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, Free Teens Press, 2004

Komentáře

Ke slovu rizikové chování zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe význam neúplný? Zkuste se podívat, jak vykládá výraz rizikové chování wikipedie nebo abz.