Význam výrazu intropunitivní chování     

  • obviňující sebe sama i z činů, které daný jedinec neučinil

Slovní druh

Přídavné jméno

Související výrazy

intropunitivní, intropunitivní tendence, chování typu a, maladaptivní chování, koverbální chování, expresivní chování, asociální chování, disociální chování, chování spontánní, kontraproduktivní pracovní chování, afiliativní technika chování, konformní chování, sebedestruktivní chování, altruistické chování, egoistické chování, proaktivní chování, averzivní chování, chování reaktivní, abnormální chování, komfortní chování, bizarní chování, mutilační chování, apetenční chování, manipulativní chování, predelikventní chování, evalvační chování, vyhýbavé chování, autistické chování, anticipační chování, adjustované chování, sociálně patologické chování, rizikové chování, afiliantní styl sociálního chování, subhumánní chování a prožívání, epigamní chování, dominantní styl sociálního chování, antisociální chování, deflexe chování, agresivní styl sociálního chování, vigilambulantní chování, devalvační chování, socializovaná porucha chování, orientační chování, imitativní chování, identifikovaná regulace chování, introjektovaná regulace chování, teritoriální chování, anormativní chování, mantinelizace chování, prosociální chování, telické chování, konsekvence chování, proenvironmentální chování, proflexe chování, dependenční styl sociálního chování, infarktogenní chování, interní regulace chování

Intropunitivní chování může být také omylem zapsáno jako:

yntropunitivní chování, intropunytivní chování, intropunityvní chování, intropunitivný chování, intropunitivní chováný, yntropunytivní chování, yntropunityvní chování, yntropunitivný chování, yntropunitivní chováný, intropunytyvní chování, intropunytivný chování, intropunytivní chováný, intropunityvný chování

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená intropunitivní chování? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete zjistit, co uvádí o výrazu intropunitivní chování wikipedie nebo abz.