Co je bibliografie     

 • (literatura) seznam knih, literatury, spisů
 • zaznamenávání a popis knižních a časopiseckých prací
 • soupis tištěných literárních pramenů zpracovaný podle určitých zásad a hledisek
 • společenskovědní disciplína zabývající se metodikou, technikou a pravidly sestavování a poskytování soupisů knižně nebo časopisecky publikovaných prací

Původ slova

z řečtiny

Slovní druh

Podstatné jméno, rod ženský

Dělení slova

bib-lio-gra-fie

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

bibliography, bibliographies

Německy

Literaturnachweis (der), Quellenangabe (die), Quellenhinweis (der), Bibliographie (die), Bücherkunde (die)

Francouzsky

bibliographie

Italsky

bibliografia

Španělsky

bibliografía

Rusky

библиографический, библиография

Polsky

bibliografia, księgoznawstwo

Knihy s touto tématikou

 • Magdalena Beranová, Evropské zemědělství v archeologii : bibliografie 1945-1965, Archeologický ústav ČSAV, 1969
 • Luboš Bartošek, Bibliografie československé filmové literatury 1930-1945, Československý filmový ústav, 1971
 • Karel Svoboda, Bibliografie českých prací o antice za léta 1775-1900, Jednota českých filologů (Praha), 1947
 • Miroslav Fendrych, Bibliografie československé parazitologické literatury: do konce roku 1961, Československá akademie věd, 1966
 • Milan Drápala, Věra Břeňová, Bibliografie Viléma Prečana, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013
 • Martina Zlatohlávková, Bibliografie knižní tvorby okresu Pardubice, Okresní knihovna (Pardubice), 2001
 • Viktor Ficek, Bibliografie Petra Bezruče, SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 1953
 • Ilja Matouš, Bibliografie Josefa Škvoreckého II - Ve světě, Společnost Josefa Škvoreckého, 1992
 • Jaromír Kubíček, Bibliografie k dějinám průmyslových závodů v Jihomoravském kraji, Blok, 1966
 • Antonín Kovanda, Bibliografie pro knihkupce, SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 1978
 • Oldřich Tůma, Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Bibliografie českých/československých dějin 1918–1995. Svazek 2, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997
 • Karel Svoboda, Bibliografie českých a slovenských prací o antice za léta 1901-1950, Státní knihovna ČSSR-Národní knihovna, 1961
 • Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004. Svazek 1, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005
 • Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004: Svazek 2, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005
 • Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Bibliografie českých/československých dějin 1918–1999. Svazek 1, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999
 • Oldřich Tůma, Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Bibliografie českých/československých dějin 1918–1995. Svazek 1, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997
 • Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Bibliografie českých/československých dějin 1918–1999. Svazek 2, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999

Komentáře

Ke slovu bibliografie zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Zkuste zjistit, jak definuje slovo bibliografie wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK