V širším pojetí je architektura často slučována s pojmem stavitelství, ale úžeji vymezená se týká spíše samotného návrhu stavby a konkrétního technického provedení, včetně případné umělecké nebo designové hodnoty. Architektuře nejde jen o stavbu samotnou, ale i o celkové propojení nového výtvoru s okolní krajinou a jejími jednotlivými prvky. Propojuje tak estetické i čistě technické stavební znalosti a z obyčejného slepování cihel činí dokonce uměleckou činnost.

Je to velice komplexní obor s řadou termínů, specifických pojmenování a metod. Stále častěji však láká i lidi, kteří by k samotnému stavitelství vztah vůbec neměli, ale zajímá je představa propojení krásy a užitečnosti, kterou architektura jako obor skýtá. Mezi technickými obory tedy vyniká svým důrazem na estetičnost v kontrastu s pouhou praktičností. Není pouze obyčejným technickým oborem, ale možná stále více spíše jistým druhem umění.

Výrazy a slova, které by vás mohly zajímat

Používáme cookies. Více.
OK