Typografie je obor na pomezí umění a techniky. Zabývá se tiskovým písmem a na významu samozřejmě nabyl až po vzniku knihtisku. Běžně se dělí na mikrotypografii, která zkoumá uměleckou tvorbu písma, a na makrotypografii, která se zabývá umístěním písma na stránku, jeho velikostí, proporcemi, ilustracemi apod. V češtině tomuto oboru tradičně říkáme grafická úprava.

S typografií se setkáváme na denním pořádku. I právě nyní, když čtete tento text, někdo jiný jej musel umístit na stránku a zhodnotit, zda písmo, velikost i další grafika ladí a odpovídají požadavkům na text, jeho čitelnost a uživatelskou přívětivost. To vše je práce typografa, který již tak nějak „má v oku“, jak by spolu jednotlivé prvky měly kooperovat, aby byl výsledek vizuálně co nejlepší. Podobně to funguje i u knih nebo novin a časopisů. Právě tam je obzvlášť důležité články i fotky vhodně rozmístit, aby nikde nevzniklo volné místo.

Používáme cookies. Více.
OK