Význam slova alternativní     

 • založený na možnosti výběru, volby mezi několika eventualitami, jsoucí jednou z alternativ
 • alternativní medicína - medicína založená na přírodním způsobu léčení jako doplněk medicíny tradiční
 • alternativní léčba - léčba využívající alternativní medicíny
 • alternativní zemědělství - návrat k tradičnímu způsobu hospodaření bez užití chemických látek
 • alternativní hnutí - skupiny původně v západních zemích, se skeptickým až odmítavým postojem k moderní společnosti
 • (právo) alternativní trest - trest vykonávaný mimo vězení nebo formou finančního odškodnění
 • (energetika) alternativní zdroje energie - zdroje energie nevyužívající fosilních paliv
 • alternativní školy - školy vyučující jiným způsobem, než je běžné, s cílem pomoci těm, kteří se nechtějí, nebo nemohou vzdělávat klasickým způsobem
 • alternativní výživa - stravování specifickým způsobem, vycházející buď z přesvědčení (vegetariáni a spol.), nebo z pouhé chuti stravovat se zdravěji
 • alternativní bydlení - stavění domů s využitím řírodních materiálů jako sláma, hlína, dřevo, kámen, rákos aj.
 • alternativní tonery - toner do tiskárny, pocházející od neoriginálního výrobce, zpravidla konkurující originálnímu cenou

Slovní druh

Přídavné jméno
Stupňování:
 1. alternativní
 2. alternativnější
 3. nejalternativnější

Související výrazy

alternativní komunikace, alternativní rekomandace

Dělení slova

al-ter-na-tiv-ní

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

alternate, alternative

Německy

alternativ, wechselweise

Francouzsky

alternatif

Rusky

альтернативный

Polsky

kolejny, przemienny, zmienny, alternatywa, alternatywność

Knihy s touto tématikou

 • Štěpán Rucki, Alternativní medicína - pomoc nebo nebezpečí?, Návrat domů, 2000
 • Jiří Beranovský, Alternativní energie pro váš dům, ERA, 2003
 • Miroslav Kutílek, Alternativní bajkýdky, Nosková Věra, 2005
 • Rudolf Zemek, Alternativní léčba nádorů, Meduňka, 2010
 • Pavel Šámal, František Púry, Alexander Sotolář, Alternativní řešení trestních věcí v praxi, C.H. Beck, 2000
 • Tomáš Pfeiffer, Alternativní medicína (CAM) ve světě – O čem se mlčí, Dimenze 2+2 Praha, 2018
 • Arnold Fox, Barry Fox, Alternativní léčba, Alpress, 1997
 • Eva Křížová, Alternativní medicína v České republice, Karolinum, 2015
 • Filip Ščerba, Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges, 2011
 • Jiří Jelínek, Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty), Leges, 2015
 • Ota Weinberger, Alternativní teorie jednání, Filosofia, 1997
 • Ilona Schelleová, Alternativní způsoby řešení obchodních sporů, Key Publishing, 2007
 • Sylvie Reterová, Alternativní způsoby hlasování. Od tradičních metod k on-line volbám, Periplum, 2008
 • Patrick Pietroni, Alternativní péče o zdraví - rodinný průvodce, Cesty, 1997
 • Stanislav Procházka, Alternativní budoucnost, ProSoft, 1993
 • kolektiv autorů, Alternativní medicína - možnosti a rizika, Grada, 1995
 • Jana Spilková, Alternativní potravinové sítě, Karolinum, 2016
 • Lubomír Klouda, Alternativní medicína aneb léčení pro každého, Gimli, 1993
 • Jiří Heřt, Alternativní medicína a léčitelství, Věra Nosková, 2011
 • David V. Barrett, Sekty, kulty, alternativní náboženství, Ivo Železný, 1998
 • Jan Průcha, Alternativní školy a inovace ve vzdělávání, Portál, 2001
 • Jiří Janča, Alternativní medicína - komplexní prevence a léčba přírodními prostředky, Eminent, 1993
 • Jan Průcha, Alternativní školy, Portál, 1996
 • V. Vrtílek, Alternativní léčba I., Y-Press, 1991
 • Miroslav Zelenka, Elegantní Bůh - Alternativní model jsoucna, Pragma, 2014
 • Claire Gillman, Alternativní léčebné metody od A do Z, Metafora, 2016
 • Olga Krejčířová, Alternativní a augmentativní komunikace v praxi pracovníků sociálních služeb, Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, 2011

Filmy

 • Alternativní medicína (1992), naučný, Československo, 90 minut

Komentáře

Ke slovu alternativní zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Zkuste se podívat, jak vykládá slovo alternativní wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK