Co je alternativní komunikace     

Související výrazy

Alternativní komunikace může být také omylem zapsáno jako:

alternatyvní komunikace, alternativný komunikace, alternativní komunykace, alternativní komunikace, alternatyvný komunikace, alternatyvní komunykace, alternatyvní komunikace, alternativný komunykace, alternativný komunikace, alternativní komunykace, alternatyvný komunykace, alternatyvný komunikace, alternatyvní komunykace

Knihy s touto tématikou

 • Beáta Krahulcová, Komunikace sluchově postižených, Karolinum, 2002
 • Štěpán Rucki, Alternativní medicína - pomoc nebo nebezpečí?, Návrat domů, 2000
 • Jiří Plamínek, Komunikace a prezentace, Grada, 2008
 • Petr Weiss, Laura Janáčková, Komunikace ve zdravotnické péči, Portál, 2008
 • Kateřina Bláhová, Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, KLP, Koniasch Latin Press, 2002
 • Vladimír Heger, Komunikace ve veřejné správě, Grada, 2012
 • Ilona Plevová, Komunikace s dětským pacientem, Grada, 2010
 • Zdeňka Pechačová, Ludmila Natovová, Komunikace pro ekonomy, Česká zemědělská univerzita, 2008
 • Naděžda Špatenková, Základní otázky komunikace: Komunikace (nejen) pro sestry, Galén, 2009
 • Roman Jirák, Demence a jiné poruchy paměti: Komunikace a každodenní péče, Grada, 2009
 • Ilona Bytešníková, Komunikace dětí předškolního věku, Grada, 2012
 • Rachel Sperry, Komunikace v problémových situacích - s dítětem v MŠ, Portál, 2016
 • Rory Miller, Jan Kadlec, Komunikace v konfliktu, Mladá fronta, 2018
 • Vojtěch Regec, Kateřina Stejskalová, Komunikace a lidé se specifickými potřebami, Univerzita Palackého, 2012
 • Alena Vališová, Komunikace a vzájemné porozumění - Hry pro dospívající, Grada, 2005
 • kolektiv autorů, Komunikace a sloh - učebnice českého jazyka pro střední školy, Fraus, 2009
 • Ilona Špaňhelová, Komunikace mezi rodičem a dítětem, Grada, 2009
 • Václav Lamser, Komunikace a společnost: Úvod do teorie společenské komunikace, Academia, 1969
 • Edwin Louis Cole, Komunikace, sex & peníze, Dynamis, 1993
 • Patricia Mc Laganova, Komunikace na úrovni, Management Press, 1998
 • Lenka Adamová, Barbora Stieberová, Komunikace a jednání s lidmi v praxi, České vysoké učení technické, 2016
 • Arthur Ford, Komunikace s duchy, Eko-konzult, 2002
 • Iva Šolcová, Vladimír Kebza, Komunikace a stres, Státní zdravotní ústav, 2004
 • Eva Zacharová, Komunikace v ošetřovatelské praxi, Grada, 2016
 • Jana Vlčková-Mejvaldová, Komunikace řečí, komunikace lidí...: Sborník pro Marii Bořek-Dohalskou, Karolinum, 2017
 • Miroslav Foret, Komunikace s veřejností, Masarykova univerzita, 1994

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená alternativní komunikace? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Můžete zjistit, co uvádí o výrazu alternativní komunikace wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK