Co je betareceptor     

  • betareceptor – typ adrenergního receptoru. Existují tři druhy b. – beta 1 (jeho stimulace např. zesiluje a zrychluje srdeční činnost), beta 2 (jehož stimulace rozšiřuje průdušky) a beta 3 (jeho stimulace na tukových buňkách působí štěpení tuku). Na první dva receptory působí např. adrenalin, pro stimulaci beta 3 receptoru je důležitější tonus adrenergních sympatických nervů. U některých chorobných stavů se používají léky, které b. ovlivňují. Léky působící stimulačně se označují betamimetika, inhibičně působící léky jsou betablokátory. V některých případech je třeba použít léky, které působí převážně na jeden z receptorů, tj. selektivně. Beta 1 inhibice se užívá např. u vysokého krevního tlaku a zrychlené srdeční činnosti, beta 2 stimulace u astmatu či v porodnictví. Použití neselektivních léků může v prvém případě u citlivých jedinců vyvolat astmatické obtíže, ve druhém případě by naopak mohlo dojít k zvýšení krevního tlaku a poruchám srdeční činnosti. Beta 3 stimulace by mohla mít využití v léčbě obezity. Srov. alfareceptor

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená betareceptor? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete zkusit zjistit, jak chápe slovo betareceptor wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK