Co je biodromální edukace     

  • celoživotní vzdělávání a výchova

Související výrazy

Biodromální edukace může být také omylem zapsáno jako:

byodromální edukace, biodromálný edukace, byodromálný edukace

Knihy s touto tématikou

  • Jana Nováková, Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání, Masarykova univerzita, 2013
  • Miroslava Bartoňová, Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Masarykova univerzita, 2005
  • Zdena Michalová, Edukace žáků s problémovým chováním, poruchami adaptace, poruchami chování a emocí, Technická univerzita v Liberci, 2011
  • Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová, Edukace seniorů, Grada, 2015
  • Jan Šiška, Mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti., Karolinum, 2005
  • Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová, Edukace seniorů - Geragogika a gerontodidaktika, Grada, 2015
  • Stanislava Hoferková, Tereza Raszková, Edukace a reedukace trvale pracovně nezařaditelných v českých věznicích, Gaudeamus, 2015

Komentáře

Ke slovu biodromální edukace zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe to málo? Můžete se zkusit podívat, jaký udává význam výrazu biodromální edukace wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK