Co je benefektance     

  • potřeba a tendence udržet si kladné sebehodnocení a pozitivní vztah k sobě.
  • Lidé chtějí, aby byli svým sociálním okolím posuzováni jako osoby úctyhodné, obdivuhodné, inteligentní, výkonné atd. Je to tendence člověka k benefektanci, tj. ke sklonu vnímat sebe sama jako efektivního a kompetentního činitele. Hodnotí-li druzí pozitivně výsledky aktivity nějaké osoby, připisuje to tato osoba zhusta vlastním schopnostem a dovednostem. Je-li nějaká osoba druhými hodnocena negativně, hledá často důvody mimo sebe (v situacích a okolnostech).

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená benefektance? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářNení výzam úplný? Můžete se podívat, jakou má definici slova benefektance wikipedie nebo abz.