Co je diákon     

  • pomocník apoštolů pečující o chudé a nemocné
  • (náboženství) duchovní s vysvěcením nižším než kněžským, oprávněný křít a kázat, jáhen
  • (církev) v protestantských církvích kazatel bez odb. vzdělání s pověřením spravovat sbor, laický kazatel

Využijte volný čas a naučte se cizí jazyk!

Slovní druh

Podstatné jméno
Rod mužský

Dělení slova

diá-kon

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

deacon

Francouzsky

diacre

Italsky

diacono

Rusky

дьякон

Polsky

diakon

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená diákon? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentář