Co je gender     

 • (sociologie) Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým rozdílům) mezi muži a ženami, které jsou kulturně a sociálně podmíněné, konstruované, tj. mohou se v čase měnit a různí se jak v rámci jedné kultury, tak mezi kulturami. Jsou předmětem socializace. Závaznost těchto rozdílů tedy není přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami
 • (hudba) indonéský bicí nástroj v podobě dvanácti zavěšených s šňůrou spojených kovových desek

Slovní druh

Podstatné jméno, rod mužský

Výslovnost

džendr

Související výrazy

Knihy s touto tématikou

 • Gabriele Kuby, Gender, Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2014
 • Lenka Formánková, Gender a rovnováha moci, Sociologický ústav AV ČR, 2015
 • Irena Smetáčková, Gender ve škole, Otevřená společnost, o. p. s., 2005
 • Blanka Knotková - Čapková, Gender v textu a obraznosti : představa, utopie, maska, sen a fantazie, Gender Studies, 2016
 • Michaela Appeltová, Gender a demokracie 1989-2009, Gender Studies, 2009
 • Kamila Remišová-Věšínová, Gender a pravěká společnost, Karolinum, 2017
 • Petr Vorel, Tomáš Jiránek, Karel Rýdl, Gender History: to přece není nic pro feministky, Univerzita Pardubice, 2017
 • Zuzana Pavelková Čevelová, Gender, víra a manželství v dlouhém 19. století: možnosti interpretace katolických normativních pramenů, Univerzita Pardubice, 2012
 • Kristina Koldinská, Gender a sociální právo, C.H. Beck, 2010
 • Hana Maříková, Proměny současné české rodiny. Rodina - gender - stratifikace, Sociologické nakladatelství (SLON), 2000
 • Lucie Jarkovská, Gender před tabulí, Sociologické nakladatelství (SLON), 2014
 • Mária Raučinová, Gender alebo rodová ideológia, Don Bosco, 2014
 • Lucie Jarkovská, Irena Smetáčková, Gender ve škole, Otevřená společnost, 2006
 • Jana Valdrová, Gender a společnost, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Fakulta filosofická, 2006
 • Eva Niklesová, Gender v kontextu edukačním a literárním, Vlastimil Johanus, 2011

Seriály

 • Blue Gender (1999),  animovaný / sci-fi, Kanada / Japonsko / Spojené státy americké, 25 minut, 26x25min

Komentáře

Adam
1. 8. 2020
Já to slovo slýchám anglicky. Nejde o to jak by se to mohlo vyslovovat, ale jak to lidé vyslovují. Srovnávat to s výslovností zkratek možná není úplně šťastné.
bohouš
31. 7. 2020
Proč je uvedena výslovnost anglická, tedy "džendr". Při tak častém užívání tohoto výrazu by snad se mohlo v češtině vyslovovat "gendr" nebi "gender". Stejně hloupá byla zprvu výslovnost DVD "dývýdý", i když, s podivem, CD se snad nikdy "sýdý" neříkalo.

Přidat nový komentářJe význam neúplný? Zkuste zjistit, jak definuje slovo gender wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK