Co je psychická deprivace a subdeprivace     

Slovní druh

Podstatné jméno, rod ženský

Související výrazy

zvýšená psychická tenze, psychická nadstavba, psychický, psychická vulnerabilita, psychická smrt, extrémní psychická zátěž, psychická ruminace, organická psychická porucha, analyzátor psychický, psychická rezidua, hraniční psychická zátěž, kvartérní psychická traumatizace, primární psychická traumatizace, psychická anomalie, deprivace psychická, psychická flexibilita, psychická mikrotraumata, terciární psychická traumatizace, psychická atraktivita, psychická kastrace, sekundární psychická traumatizace, psychická resilience, psychická normalita, psychická konstrikce, psychická makrotraumata, optimální psychická zátěž, psychická insuficience, taktilní deprivace, senzorická deprivace, existenční deprivace, relativní deprivace, motorická deprivace, sociální deprivace, deprivace haptická, biologická deprivace, ekonomická deprivace, emoční deprivace, materiální deprivace, deprivace kognitivní, deprivace emoční, spánková deprivace, sociálně ekonomická deprivace, intelektuální deprivace, deprivace sociální, somatická deprivace, socio deprivace, chování typu a, ab, abs, a contrario, a vice versa, a capella, a limine, a fortiori, a tergo, a posteriori, a maiori ad minus, a conto, a tempo, a dato, a vista, hezitační zvuky a pazvuky, a porta inferi, a linea, a potiori, david a goliáš, emise a imise, exekutivní schopnosti a dovednosti, obranná reakce typu a, folie a deux, kognitivní a behaviorální neurologie, maladaptivní profesní a studijní orientace, subhumánní chování a prožívání, willing to take a stand, barvový archetyp čistoty a nevinnosti, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, a jour, sociální a edukativní zanedbanost, ortostatická intolerance a dále slovo bradypsychismus, kompetence sociální a personální, mecenáš a sponzor, ideální žák a žákyně, verbální a neverbální komunikace, destabilizovaná psychika a osobnost, barvový archetyp neklidu a nejistoty, organizační struktury a jejich změny, rehabilitační a fyzikální léčba, dies a quo, sociální a kulturní antropologie, libera nos a malo, kariérní a studijní nerozhodnost, imunizace postojů a názorů, taxace a priori, dificility motoriky a praxie, extralingvistické závady a poruchy, materiální prvky organizační struktury a kultury, portfolio žáka a studenta, hold a degree, kreativní schopnosti a dovednosti, res cogitans a res extensa

Psychická deprivace a subdeprivace může být také omylem zapsáno jako:

psichická deprivace a subdeprivace, psychycká deprivace a subdeprivace, psychická depryvace a subdeprivace, psychická deprivace a subdepryvace, psichycká deprivace a subdeprivace, psichická depryvace a subdeprivace, psichická deprivace a subdepryvace, psychycká depryvace a subdeprivace, psychycká deprivace a subdepryvace, psychická depryvace a subdepryvace, psichycká depryvace a subdeprivace, psichycká deprivace a subdepryvace, psichická depryvace a subdepryvace

Komentáře

Ke slovu psychická deprivace a subdeprivace zatím nikdo nepřidal žádný komentář

Přidat nový komentářJe výklad jen částečný? Zkuste se podívat, co píše o výrazu psychická deprivace a subdeprivace wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK