Co je van der waalsovy síly     

  • van der Waalsovy síly - přitažlivé či odpudivé interakce mezi atomy a molekulami, které jsou odlišné od vlastní chemické (kovalentní) vazby. Tyto interakce vznikají např. na podkladě vzájemného působení nábojů nebo naopak nepolárních úseků molekul. Ve srovnání s kovalentní vazbou jsou slabé, ale mají značný význam ve stavbě a struktuře některých biologicky významných látek, např. bílkovin. Mutace genu a následná záměna jedné aminokyseliny za druhou může narušit tyto interakce, což často poškodí strukturu a funkci bílkoviny, např. enzymu. Srov. vodíkové můstky
  • van der Waalsovy síly, síly nevazebné interakce elektroneutrálních atomů nebo molekul: interakce mezi dvěma permanentními dipóly, interakce permanentního s indukovaným dipólem a interakce disperzní (interakce fluktuujících dipólových momentů). Potenciál v. d. W. s. ubývá s šestou mocninou vzdálenosti. Jsou příčinou např. odchylného chování reálných a ideálních plynů. Van der Waalsovy síly jsou hlavním případem mezimolekulových sil.

Související výrazy

Van der waalsovy síly může být také omylem zapsáno jako:

van der Waalsovi síly, van der Waalsovy sýly, van der Waalsovy síli, van der Walsovy síly, van der Waalsovi sýly, van der Waalsovi síli, van der Walsovi síly, van der Waalsovy sýli, van der Walsovy sýly, van der Walsovy síli, van der Waalsovi sýli, van der Walsovi sýly, van der Walsovi síli

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená van der Waalsovy síly? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářChybí tu význam, který jste hledali? Můžete se podívat, jakou má definici výrazu van der Waalsovy síly wikipedie nebo abz.
Používáme cookies. Více.
OK