Co je diagnóza     

  • (odborně) určení, vymezení, stanovení příčin nějakého jevu, stavu, nebo poškození
  • (medicína) rozpoznání, zjištění a určení choroby, přesné určení aktuálního somatického či psychické stavu klienta, které vymezuje určitý stupeň patologie
  • diagnóza per exclusionem - diagnóza výlukou: s určitým stupněm pravděpodobnosti se vylučují ostatní možné choroby a poruchy
  • diagnosis differentialis - rozpoznávání choroby podle projevů
  • diagnosis ex iuvantibus - stanovení diagnózy podle léčení, léčebných výkonů (úspěšných nebo neúspěšných)
  • (biologie) vymezení nejvýznačnějších vlastností a rozlišovacích znaků rostlinného nebo živočišného taxonu

Původ slova

ř. dia skrz, ř. gnosis poznání

Slovní druh

Podstatné jméno, rod ženský

Související výrazy

Překlady do jiných jazyků

Anglicky

anamnesis, diagnosis, diagnose

Německy

Diagnose (die), die Diagnose, Fehlerdiagnose (die)

Francouzsky

diagnostic

Italsky

diagnosi

Latinsky

diagnosis

Polsky

diagnostyka, diagnoza, diagnozowanie, rozpoznanie

Komentáře

Znáte ještě další možnosti co znamená diagnóza? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře.

Přidat nový komentářChybí zde nějaké informace? Můžete zkusit zjistit, jak chápe slovo diagnóza wikipedie nebo abz.